ISSN: 1302-4612

Kocatepe Tıp Dergisi Türkçe ve İngilizce olmak üzere deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, derlemeleri,

editöre mektupları ve araştırma özetlerini değerlendirme için kabul eden ve yılda üç sayı olarak yayınlanan hakemli
bir tıp dergisidir. Dergide yayınlanan yazılara ve arşive erişim ücretsiz olup derginin web sitesinden indirilebilir.

"Kocatepe Tıp Dergisi Türkiye Atıf Dizini ve Türk Tıp Dizini kapsamındadır."